Emailová adresa

O personálu ordinace


Zdravotní péči o Vaše dítě zajišťuje :

Lékařka - MUDr. Jiřina Rusínová


absolventka Pediatrické fakulty UK Praha Motol ( nyní II. lékařská fakulta), atestace I. st. z pediatrie. Po promoci jsem pracovala v NsP Stod (porodnice, lůžkové oddělení, ambulance), v letech 2000 -2004 jsem byla zaměstnána jako lékařka ambulance dětské kliniky, poté na lůžkovém oddělení , v roce 2004 jsem odkoupila soukromou praxi . Jsem držitelkou osvědčení České lékařské komory o celoživotním vzdělávání.

Zdravotní sestra - Hana Hromiaková
diplomovaná dětská sestra

Zástup v době naší nepřítomnosti zajišťuje pro akutní případy
MUDr. Milada Nová - telefon 377 524 349, Kaznějovská 45. Od 17.00 hodin pak zahajuje činnost LSPP pro děti.

LSPP od 1.7.2009 přemístěna na ambulanci LSPP při Nemocnici u Sv.Jiří s.r.o., Staniční 74, Plzeň, telefon : 377 266 647

Copyright 2007 © MUDr. Jiřina Rusínová   |   webesign & programming www.radeklucak.com