Emailová adresa

Laboratorní vyšetření


odběry pro laboratorní vyšetření (odběr krve, výtěry) provádíme v naší ordinaci, odvoz materiálu je zajištěn denně do 10.15 hodin , materiál zpracovává Železniční poliklinika, ev. je rozesílán do dalších laboratoří fakultní nemocnice (Lochotín, Bory)

  • v naší ordinaci je k dispozici přístroj QuikRead CRP k vyšetření bílkoviny akutní fáze zánětu z kapky krve, výsledek je cca do 2 minut, zatím proplácen jen některými pojišťovnami. Lze tak velmi spolehlivě odlišit virovou a bakteriální infekci
  • v případě teplot nejasného původu či bolestí břicha u dítěte je vhodné přinést k vyšetření moč ( novorozence a kojence dítě rozbalíme a vyčkáme až se vymočí do vyvařené lahvičky či sterilní zkumavky, u větších dětí zachytíme tzv. střední proud moči - dítě posadíme do vany , omyjeme genitál, osprchujeme a požádáme dítě, aby začalo močit - začátek močení nezachycujeme ( jsou v něm spláchnuté bakterie z ústní močové trubice) - ale zachytíme střední proud moče. U malých dětí lze použít sběrný sáček na moč.
  • výsledky vyšetření jsou k dispozici vesměs do 24 hodin, výtěry do 72 hodin
  • rtg vyšetření je zajištěno v Městské nemocnici Primaved, Kotíkovská ul. 19
  • sonografické vyšetření - MUDr. Valentová, rovněž v objektu Centra zdraví
  • další ordinace dostupné v Centru zdraví - praktický lékař pro dospělé, urologie, homeopatie.

Copyright 2007 © MUDr. Jiřina Rusínová   |   webesign & programming www.radeklucak.com